Danas je naš divni tim u ime Gospodina Dragoslava Ilića predao donaciju od 4000€ za završetak radova na hramu Svetog Marka u mestu Bela Voda kod Kruševca.