O NAMA

Par reči o fondaciji i našim ciljevima

Ciljevi Fondacije su:

 • Pružanje pomoći najugroženijem delu stanovništva nabavkom i dostavljanjem osnovnih životnih namirnica, lekova i drugih potrebnih medicinskih sredstava;
 • Donacija novčanih sredstava kliničkim centrima u Republici Srbiji ili konkretnim bolnicama u njihovom okviru;
 • Promovisanjem značaja preventivne medicine i ulaganjem u sve grane preventivne medicine;
  Izgradnjom sportskih centara i javnih igrališta;
 • Finansiranjem postdiplomskih studija za 5 najboljih diplomiranih studenata Univerziteta u Nišu u zemljama Evropske unije, svake školske godine;
 • Pružanje pomoći u okviru osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja Republike Srbije;
 • Promovisanje istorijsko-kulturnih bogatstava Republike Srbije u svetu;
 • Doniranjem novčanih i nenovčanih sredstava Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi;
  Saradnja u svim oblicima sa činiocima od društvenog značaja u Srbiji i inostranstvu, kao i saradnja sa zainteresovanim privrednim, vanprivrednim subjektima i državnim organima koji su u poziciji da pomognu ostvarenje ciljeva Fondacije;
 • Fondacija preduzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada Fondacije.